Gör ett val, en gång - Fondval Indecap

Låt oss göra jobbet

Med Fondval gör du livet enklare. Tillsammans med oss på banken väljer du vilken risk du kan och är villig att ta med ditt sparande och får då fram ditt fondval. 

Vi har skapat fyra olika fondval som du kan välja på beroende på vilken risknivå du önskar och hur lång tid du har kvar till pensioen.

  • Fondval Offensiv – har en relativt hög risk och placerar nästan uteslutande på aktiemarknaden.  
  • Fondval Bas – investerar i både aktie- och räntemarknaden. 
  • Fondval Försiktig - placerar merparten på räntemarknaden och har en relativt låg risk.
  • Fondval Individuell - anpassar risken just eftr dig. 

Indecap Guide

I Indecaps app kan du få informartion och hjälp med allt sparande du samlat hos dem via oss. Appen är helt avgiftsfri och där kan du bland annat få hjälp med regelbundna riskjusteringar samt nedtrappning av risken i ditt fondval från 56 års ålder.

Indecap 

Indecap specialiserar sig på att analysera fondanalytiker och sätta ihop effektiva fondportföljer. Verksamheten står under tillsyn av Finansinspektionen och ägs av en majoritet av Sveriges sparbanker.