Hoppa till textinnehållet

Hållbarhet

För en hållbar framtid

För oss är det viktigt att området vi verkar i utvecklas långsiktigt. Vi vill bidra till en samhällsutveckling som hushållar med våra gemensamma resurser så att vårt närområde även i framtiden är en attraktiv plats för kommande generationer att bo och leva i.

Vi vet att det går att göra goda affärer samtidigt som vi främjar en hållbar utveckling. Det har ju varit grundtanken sedan Kinda-Ydre Sparbank Sparbank startades 1866. Som sparbank vill vi bidra till en sund ekonomi för våra kunder, ett gott arbetsklimat för våra medarbetare och en positiv utveckling i det lokala samhället.

Olika definitioner av hållbarhet som vi verkar i

Ekonomiskt ansvarstagande

Vi är en viktig del i det lokala samhället och har ett ansvar för att främja en långsiktigt hållbar ekonomi för alla våra kunder. Att bygga långsiktiga relationer där ärlighet, affärsetik, mänskliga rättigheter och miljöpåverkan är viktiga delar. Ekonomiskt ansvarstagande är också att fokusera på långsiktig lönsamhet i banken.

Ekologiskt ansvarstagande:

Vi arbetar för att minimera påverkan på miljö och klimat, både genom egna åtgärder och genom att inspirera och informera våra kunder och lokala aktörer att använda våra tjänster på ett miljöklokt sätt.

Socialt ansvarstagande:

Miljömässigt ansvarstagande och hållbarhet handlar om på vilket sätt bankens samt våra kunders och leverantörers verksamhet påverkar klimatet och på vilket sätt vi kan hushålla med jordens gemensamma resurser.

SustainaLogos "Hållbarhetsprojekt"

Ett pågående hållbarhetsprojekt

Kinda-Ydre Sparbank är drivande i ett projekt som heter "SustainaLogos" "Syftet är att visa att ekologiska, sociala och företagsstyrnings- (governance)mål (ESG) kan hanteras proaktivt genom en företags- och bankrelation, där företagsrådgivare kan lägga till hållbarhetsdimensioner för att förstärka en redan pågående utvecklingsdialog, främst med små och medelstora kunder. Målet är att utveckla ett interaktivt kunddialogverktyg som stödjer kundföretagets långsiktigt hållbara utveckling och därmed också lokalsamhället.

Med nya verktyg och praktiska tillämningar vill vi inspirera små och medelstora företag att åstadkomma bland annat faktisk miljöförbättring kopplat till den egna affärsmodellen, för att nå FN:s klimatmål 2030.

Så kan du spara 

Tillsammans gör vi skillnad