Meny

Hållbarhet

En familj sitter på trappan framför deras hus.

Vi vet att det går att göra goda affärer samtidigt som vi främjar en hållbar utveckling. Det har ju varit grundtanken sedan Kinda-Ydre Sparbank startades 1886. Som sparbank vill vi bidra till en sund ekonomi för våra kunder, ett gott arbetsklimat för våra medarbetare och en positiv utveckling i det lokala samhället. För oss är det viktigt att området vi verkar i utvecklas långsiktigt.

Vi vill bidra till att vårt närområde även i framtiden är en attraktiv plats för kommande generationer att bo och leva i.

Vad är hållbarhet?

Att hållbarhet är viktigt håller nog de flesta med om. Men vad är det egentligen? Ett begrepp som du kanske hört talas om är ESG. I korthet handlar ESG om hur ett bolag tar hänsyn till miljön (E–environmental), social hållbarhet (S–social) och bolagsstyrning (G–governance).

Exempel på vad som ingår i ESG

E

Miljö

 • Begränsning av eller anpassning till klimatförändringar.
 • Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser.
 • Omställning till en cirkulär ekonomi
 • Förebyggande och begränsning av miljöföroreningar.
 • Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem.

Så här jobbar vi

Vi arbetar för att minimera påverkan på miljö och klimat, både genom egna åtgärder och genom att inspirera och informera våra kunder och lokala aktörer att använda våra tjänster på ett miljöklokt sätt.

S

Social hållbarhet

Hänsyn till efterlevnad av internationella normer och konventioner:

 • Mänskliga rättigheter.
 • Arbetsvillkor.
 • Jämställdhet.
 • Social integration.
 • Minoriteters rättigheter.

Så här jobbar vi

Vi tar gärna ett stort samhällsansvar och låter del av vår vinst gå tillbaka till bygden genom att stötta det lokala näringslivet och bidra till utbildning och lokala aktiviteter. Vi vill också vara en god arbetsgivare för våra anställda och förvalta och vidareutveckla goda relationer med våra kunder och leverantörer.

G

Bolagsstyrning

 • Bolag ska skötas på ett sunt och ansvarfullt sätt. Bolagsstyrningen påverkar också hållbarheten.
 • Det handlar bland annat om styrelsens ansvar och sammansättning, ledning och företagskultur, ersättning till ledning och anställda.
 • Andra delar är riskhantering, efterlevnad och transparens av skatteregler, samt bekämpning av korruption och mutor.

Så här jobbar vi

Vi är en viktig del i det lokala samhället och har ett ansvar för att främja en långsiktigt hållbar ekonomi för alla våra kunder. Att bygga långsiktiga relationer där ärlighet, affärsetik, mänskliga rättigheter och miljöpåverkan är viktiga delar. Ekonomiskt ansvarstagande är också att fokusera på långsiktig lönsamhet i banken. 

De globala målen och Kinda-Ydre Sparbank

Vi vill ha ett tydligt och målinriktat hållbarhetsarbete i hela vår organisation. Vi strävar alltid efter att involvera alla de 17 globala målen som som FN tagit fram. För att kunna göra ett bra hållbarhetsarbete från vår verksamhet har vi valt att fokusera lite extra på några av de 17 globala målen.  Läs mer nedan.

 • 3. God hälsa och välbefinnande

  Vi som Sparbank vill bidra till rörelse, välbefinnande och hållbar hälsa för samhället. Genom bidrag, aktiviteter, föreläsningar bidrar och engagerar vi oss för att se till att samhället bibehåller och förbättrar hälsan och välbefinnandet i en hållbar utveckling. 

 • 4. God utbildning för alla

  Sparbanksidén handlar i grunden om lärande. Vi som bank stöttar samhället genom att utbilda och lära både barn, ungdomar och vuxna. Vi finns i vårt närområde i skolorna och håller även föreläsningar för pensionärer inom ekonomi, digitala tjänster och bedrägerier. Vi har även ett samarbete med aktören Friends som utbildar och föreläser för barn om hur man kan motverka mobbning.

 • 5. Jämställdhet

  Vi fokuserar på ökad och minskad jämställdhet på grund av kön i alla våra olika områden och samarbeten både internt och externt. 

 • 7. Hållbar energi för alla

  Vi fokuserar på att utveckla och bidra till alternativ med hållbar energi både för privat - och företag.

 • 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

  Skapa fokus, dialog och rätt förutsättningar för våra företag att kunna utveckla och skapa bra arbetsvillkor för sitt företag och i samhället. Som sparbank vill vi kunna bidra med att företagen kan växa på ett hållbart sätt.

 • 11. Hållbara städer och samhällen

  Vi som Sparbank och viktig aktör i samhället vill skapa möjligheter och rätt förutsättningar så samhället kan utvecklas i en hållbar riktning. Vi vill kunna bidra och ha en bra dialog till föreningar och till näringslivet. Genom sund och god kreditgivning skapar vi dessa förutsättningar tillsammans med våra kunder och företag.

 • 12. Hållbar konsumtion och produktion

  Strävan efter att hushålla och minska onödig konsumtion. Internt har banken en liten konsumtion, men vår resursförbrukning ska alltid vara liten. Hushållning med befintliga resurser är centralt i sparbanksidén. Banken ska stötta och aktivt bidra till minskad konsumtion i samhället.

Så kan du spara 

Börja månadsspara

Om du bara ska göra en enda sak för din ekonomi så är det att skaffa en buffert. Om du månadssparar blir sparandet av.

Välj hållbara fonder

Du kan göra skillnad genom att spara i fonder som bidrar till en hållbar utveckling. Fonderna kan till exempel utesluta vissa bolag eller försöka påverka dem. I vår fondlista kan du filtrera fram olika hållbara fonder. 

Våra samarbetspartners hållbarhetsarbete - tillsammans gör vi skillnad

Swedbank Robur

Swedbank Roburs vision är att vara världsledare i hållbart värdeskapande. Vi arbetar för att utveckla branschen genom att sätta upp standarder för ett hållbart sparande och hållbara investeringar. Swedbank Robur strävar efter att skapa långsiktig avkastning för kunderna och samtidigt bidra till en positiv utveckling för samhället och miljön.

Swedbank Försäkring

Swedbank Försäkring erbjuder pensions-, kapital- och  person/riskförsäkringar till privatpersoner och företag. Vi arbetar för en hållbar utveckling av samhälle och miljö för att höja graden av hållbarhet både utifrån kunderbjudande och bolagets interna arbete.