Skip to content

Hållbarhet

För en hållbar framtid

För oss är det viktigt att området vi verkar i utvecklas långsiktigt. Vi vill bidra till en samhällsutveckling som hushållar med våra gemensamma resurser så att vårt närområde även i framtiden är en attraktiv plats för kommande generationer att bo och leva i.

Vi vet att det går att göra goda affärer samtidigt som vi främjar en hållbar utveckling. Det har ju varit grundtanken sedan Kinda-Ydre Sparbank Sparbank startades 1866. Som sparbank vill vi bidra till en sund ekonomi för våra kunder, ett gott arbetsklimat för våra medarbetare och en positiv utveckling i det lokala samhället.

Olika definitioner av hållbarhet som vi verkar i

Ekonomiskt ansvarstagande

Vi är en viktig del i det lokala samhället och har ett ansvar för att främja en långsiktigt hållbar ekonomi för alla våra kunder. Att bygga långsiktiga relationer där ärlighet, affärsetik, mänskliga rättigheter och miljöpåverkan är viktiga delar. Ekonomiskt ansvarstagande är också att fokusera på långsiktig lönsamhet i banken.

Ekologiskt ansvarstagande:

Vi arbetar för att minimera påverkan på miljö och klimat, både genom egna åtgärder och genom att inspirera och informera våra kunder och lokala aktörer att använda våra tjänster på ett miljöklokt sätt.

Socialt ansvarstagande:

Miljömässigt ansvarstagande och hållbarhet handlar om på vilket sätt bankens samt våra kunders och leverantörers verksamhet påverkar klimatet och på vilket sätt vi kan hushålla med jordens gemensamma resurser.

Så kan du spara 

Tillsammans gör vi skillnad