Vi vet att du som skogs- och lantbrukare har behov av både buffert för oväntade händelser och sparande för investeringar i framtiden i ditt företag. 

Driver du enskild firma är det speciella regler som gäller. Placeringar som kommer från tjänsteinkomst kan placeras valfritt. Ska du nyttja pengar från enskild näringsverksamhet med en placeringshorisont över ett år skall dessa beskattas och placeras i egenskap av privatperson. 

Vill du veta mer om hållbarhet i fonder?

Hållbarhet i fonder – läs mer