Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Skogs- och lantbruksbarometrar

Discussion at the farm 2

Lantbruksbarometern 2024: Lönsamhet och investeringsvilja fortsatt låg, men ljusglimtar finns

Insikter från Lantbruksbarometern 2024 

  • Lantbrukarnas upplevda lönsamhet har försämrats jämfört med förra året. Vädret skapade rejäla utmaningar under 2023 med både långvarig torka och översvämningar. Skörden blev lägre och hade en sämre kvalitet än normalt, vilket ledde till en pressad lönsamhet. När lantbrukarna blickar framåt finns förväntningar om en lönsamhetsförbättring, om än från låga nivåer.

  • Investeringarna i lantbruket är kvar på historiskt låga nivåer. Investeringarna i djurstallar var under 2023 till och med lägre än det historiskt svaga året 2022. Kombinationen av en fortsatt låg investeringsvilja och en svag lönsamhet är tydliga orosmoln för att långsiktigt säkerställa Sveriges livsmedelsproduktion.

  • Effektivisering av nuvarande verksamhet, ökat samarbete med andra och mer arbete utanför företaget är åtgärder som lantbrukare planerar för att förbättra sin lönsamhet. Detta påminner om svaren 2023 även om fler i år bedömer att de ska öka andelen arbete utanför företaget för att förbättra sin lönsamhet.

  • Intresset för energiproduktion verkar ha toppat då 11 procent i år svarar att de gjort investeringar i energiproduktion. Samtidigt ser vi nu en tydlig minskning av de som avser att investera i energiproduktion under det kommande året. Solenergi är det energislag som fortfarande flest vill utveckla, samtidigt som vi i år ser en tydlig minskning i de som avser utveckla sin biogasproduktion. 

Här kan du ta del av tidigare skogs- och lantbruksbarometrar