Du behöver ha ett giltigt Visa Business Card och betala mer än hälften av resan med kortet hos reseföretaget. Observera att du inte kan betala resan inne på Swedbank eller sparbankernas kontor, varken i kortterminal eller kassa.

För vem gäller försäkringen?

Försäkringen gäller för dig som kortinnehavare, men även för din make eller maka, registrerade partner eller sambo samt för barn under 25 år som fortfarande bor hemma, vare sig de reser med dig eller på egen hand. Försäkringen omfattar även barnbarn som följer med mor- eller farföräldrar på resa utan föräldrars sällskap.

Om du till mer än hälften betalat resa för annan person än familjemedlem, gäller försäkringen precis som om denne själv hade betalat resan med sitt eget kort, förutsatt att personen vid resans betalning hade ett giltigt kort från Swedbank eller sparbankerna med en tillhörande kompletterande kortförsäkring vid resa.

Villkor för Kompletterande kortförsäkring

Villkor Kompletterande kortförsäkring för Visa Business Card (pdf)

Kontaktuppgifter till Trygg-Hansa och skadeanmälan för Visa Business Card

Trygg-Hansa har gått ihop med Moderna Försäkringar. Du kan göra skadeanmälan för Visa Business Card på deras webbplats.
Skadeanmälan via webbplats (modernaforsakringar.se)

Övriga frågor

Mejl 
Telefon 010-263 1707