Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Jämför kortförsäkringar

Dina kort innehåller försäkringar som ger skydd när du reser. Betal- och kreditkorten innehåller dessutom en köpförsäkring för extra trygghet när du handlar kapitalvaror. Tabellen visar en översiktlig jämförelse av de försäkringar som är kopplade till de olika korten. Kom ihåg att alltid läsa de fullständiga villkoren för att ta reda på förutsättningarna för ersättning och begränsningar i försäkringen.

  Bankkort
(gäller alla bankkort förutom Ung)
Kompletterande kortförsäkring – på resan Kompletterande kortförsäkring
Hur länge gäller försäkringen? 60 dagar
Betalningsvillkor
Mer än hälften av resan ska betalas med giltiga betalningssätt och resan ska kosta minst 1 000 kr, exklusive skatter och avgifter, för att avbeställningsskyddet ska gälla.
Kort-, Giro-, internet-, Direktbetalning och Swish
Avbeställningsskydd
Om du, närstående eller medresenär blivit akut sjuk, råkat ut för allvarligt olycksfall eller dödsfall.
Max 15 000 kr/person
Max 45 000 kr/familj
Resestartskydd  
Anslutningsflyg
Gäller vid försenat flyg som medför missat anslutningsflyg. Flyg ikapp!
 
Personförsening/Ankomstförsening
Personförsening

Om du blir försenad till din destination.
6 timmar: 700 kr/person
2 800 kr/familj
eller
24 timmar: 1 400 kr/person
5 000 kr/familj
Försenat bagage
Om ditt bagage blir försenat till din destination.

6 timmar: 2 000 kr/väska
6 000 kr/familj
eller
48 timmar: 5 000 kr/väska
10 000 kr/familj

(Gäller nödvändiga inköp mot uppvisande av originalkvitto.)

Outnyttjad aktivitet  
Bagageskydd  
Självriskeliminering hyrbil
Om skada inträffar på hyrbil eller vespa så ersätts självrisken med maximalt:
 
Självriskskydd bilbärgning och assistans  
Akut sjukdom och olycksfall  
Olycksfallsförsäkring – invaliditet
Ersättning vid medicinsk invaliditet på grund av olycksfall. Varierar beroende på invaliditetsgrad.

64 år eller yngre:
200 000 kr - 400 000 kr

65 år eller äldre:
100 000 kr - 200 000 kr

Olycksfallsförsäkring – dödsfall
Ersättning vid dödsfall på grund av olycksfall.

64 år eller yngre:
100 000 kr

65 år eller äldre:
50 000 kr

Sjukhusersättning  
Självriskskydd
Självriskskydd för hem- och bilförsäkringen, om det händer något när du är borta.
Max 10 000 kr

Ansvarsskydd (privatansvar)  
Strejkskydd  
Försäkringsgivare och villkor Europeiska ERV, villkor
Köpförsäkring – när du shoppar  
Prisskydd
Ger dig mellanskillnaden tillbaka om du hittar motsvarande vara senare till ett lägre pris. Gäller från inköpsdatum och 90 dagar framåt.
 
Allrisk
Försäkrar mot förlust genom stöld, brand eller skada förorsakad av olycka. Gäller från inköpsdatum och 90 dagar framåt.
 
Evenemangsavbeställningsskydd  
Förlängd garanti
Du får ett års extra garanti för vitvaror och hemelektronik, max tre år.
 
Förlust av nyckel  
Tankning fel bränsle  
Akutservice i hemmet  
Europeiska ERVs vägassistans  
Försäkringsgivare och villkor  
Betalningsskydd betal- och kreditkort  
Betalningsskydd
Trygghet vid ett plötsligt inkomstbortfall.
 
Försäkringsgivare och villkor