Släpvagnsförsäkringen som halvförsäkring ger ett omfattande skydd men inkluderar inte skador på släpvagnen vid olycka eller skadegörelse. I helförsäkring ingår även vagnskadeförsäkring.

Här kan du jämföra alternativen. Läs mer om försäkringens villkor och ersättningsbelopp i förköpsinformation och villkor.

Halvförsäkringen ersätter:

  • Skador vid brand
  • Skador på vind-, bak- och sidorutor 
  • Kristerapi – 10 behandlingar hos psykolog/terapeut
  • Dina kostnader för ombud vid tvist
  • Stöld av fordonet eller utrustningen

Helförsäkringen ersätter dessutom:

  • Skador på ditt fordon vid trafikolycka
  • Skadegörelse på ditt fordon
  • Skador vid andra utifrån kommande olyckshändelse till exempel fallande träd