Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Tips inför årsskiftet för företagare

Nu närmar vi oss ett nytt år med allt vad det innebär. Här får du tips på vad som är bra att titta extra på inför årsskiftet.

Kvinna med glasögon skriver på en whiteboard

Till dig som är företagare

Kvitta vinster och förluster

Gör en sammanställning över dina värdepappersaffärer under 2023 och räkna ut det skattemässiga resultatet. Har du en vinst på försäljning av aktier under året kanske du kan kvitta den mot en latent förlust som du kan realisera innan årsskiftet. Försök att hamna på plus minus noll, så att du maximerar kvittningsrätten. Huvudregeln för noterade aktier och fonder i en privatportfölj är att 70 procent av en förlust får dras av om det inte finns vinster att kvitta mot. Däremot är förluster kvittningsbara till 100 procent mot vinster.

För aktiebolag finns en särskild regel som kallas "aktiefållan". Den säger att förluster på vissa värdepapper endast får kvittas mot vinster på liknande värdepapper. Resten av förlusten får sparas till kommande år.

Skriv ut årets kontoutdrag

Skriv ut kontoutdragen för 2023 från internetbanken, så att du har hela året samlat när det blir dags för bokslut och deklaration. I internetbanken kan du se alla dina dokument, inklusive kontoutdragen under Dokument/Översikt, i menyraden till vänster. I den tidigare versionen av internetbanken hittar du dem under Ekonomisk översikt/Elektroniska dokument, där de lagras i 24 månader. Du kan också söka transaktioner manuellt under Transaktioner, eller ta fram transaktionsrapporter under Beställa rapporter, 25 månader bakåt i tiden.

Gör en extrainsättning till pensionen

Det kan vara särskilt fördelaktigt om verksamheten har gått bra. Med en extrainsättning kan din pension växa, samtidigt som företagets resultat/överskott sjunker och därmed bolagsskatten/skatten på överskottet. På avsättningarna till pensionen betalar du en löneskatt. Skatten är avdragsgill och uppgår till 24,26 procent.

Pensionspremierna är avdragsgilla med upp till 35 procent av din inkomst eller lön, dock max 525 000 kronor. För aktiebolag kan det dessutom finnas möjlighet till större avdragsgilla avsättningar enligt en särskild kompletteringsregel, så kallad "köpa i kapp."

Diskutera gärna frågan om extrainsättning med rådgivarna på Liv & Pension Online, så att du gör det bästa möjliga av förutsättningarna. Boka tid genom att ringa oss på 0771-33 44 33.

Två sätt att göra extrainsättning

 • Logga in i internetbanken och välj Tidigare versionen av internetbanken i vänstermenyn. Klicka på spara/placera > pension > köp Välj försäkring i listan och klicka på engångsöverföring.

Vill du ha hjälp med extrainsättning till pensionen? Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig. 

Kontaktformulär - extrainsättning tjänstepension

Gör insättningen före den 31 december 2023.

Använt friskvårdsbidraget?

Är du arbetsgivare får du ge dina anställda, och dig själv om du är anställd i bolaget, ett skattefritt friskvårdsbidrag på högst 5 000 kronor per år. Bidraget kan till exempel gå till gymkort, ridlektioner, avstressande aktiviteter eller kurser som innehåller inslag av motion.

Har du en enskild firma kan du få göra avdrag för motion till dina anställda, men inte till dig själv som företagare.

Om du driver aktiebolag

Ha koll på dina löneuttag

Det finns flera skäl att hålla koll på vad du tagit ut i lön under året och eventuellt göra justeringar inför årsskiftet.

 • För din trygghet och framtida pension. Dina avsättningar till det allmänna pensions- och försäkringssystemet grundar sig på den lön du skattar för. En lön på 49 938 kronor i månaden ger dig maximal inbetalning till din allmänna pension.
 • För möjligheterna att ta ut utdelning. Äger du ett fåmansföretag kan du ta ut utdelning på 195 250 kronor inkomståret 2023 som beskattas till 20 procent. För inkomståret 2024 kan du ta ut en motsvarande utdelning på 204 325 kronor. Har du anställda ökar utrymmet. Men för att kunna utnyttja den möjligheten måste du själv ta ut en viss lön. För 2022 (påverkar utrymmet 2023) gällde att du tog ut en lön på minst 681 600 kronor alternativt 426 000 kronor + 5 procent av den kontanta lönesumman i företaget, om det beloppet var lägre. Om du vill använda den här regeln för utdelningar under 2024 måste du under 2023 ta ut en lön på 713 280 kronor alternativt 445 800 + 5 procent av utbetalda löner.

Tänk på övergångsregeln

Återför du periodiseringsfonder 2023 måste du hålla ordning på vilket år periodiseringsfonderna avsattes eftersom den statliga skatten för juridiska personer sänktes från 22 procent till 21,4 procent 2019 och därefter till 20,6 procent 2021. För periodiseringsfonder som återförs 2023 och som avsatts tidigare år gäller övergångsregler som innebär att du måste räkna upp det återförda beloppet.

För avsättning till periodiseringsfond som gjorts 2018 eller tidigare ska en återföring 2023 göras med 106 procent.

För avsättning till periodiseringsfond som gjorts 2019 eller 2020 ska en återföring 2023 göras med 104 procent.

Ett exempel: Ett AB har gjort avsättning till en periodiseringsfond på 100 000 kronor för beskattningsåret 2018 och återför periodiseringsfonden under beskattningsåret 2023. Återföringen 2023 ska göras med 100 000 kronor i räkenskaperna och ökar det bokföringsmässiga resultatet med 100 000 kronor. Dessutom ska en skattemässig justering göras på deklarationsblankett INK 2, där 6 000 kronor (100 000 x 106 procent - 100 000) ska läggas till.

Om du driver enskild firma eller handelsbolag

Rätt överskott för maximal pension

Dina avsättningar till det allmänna pensions- och försäkringssystemet grundar sig på det överskott av aktiv näringsverksamhet du skattar för. Ett överskott på 599 250 kronor per år ger dig maximal inbetalning till din allmänna pension.

Räntefördelning kan sänka din skatt

Tänk på att kapitalet som finns på ditt företagskonto vid årsskiftet, och som behövs och är avsett för din näringsverksamhet, styr dina möjligheter att minska eller skjuta upp skatt med hjälp av räntefördelning och avsättning till expansionsfonder.

Vid räntefördelning flyttas en del av vinsten i näringsverksamheten över till inkomstslaget kapital, där skatten är 30 procent. Gör så här: Räkna fram en schablonmässig ränta på kapitalet du har i verksamheten. Inkomståret 2023 är räntan 7,94 procent.

Ett exempel: Kims kapitalunderlag - skillnaden mellan tillgångar och skulder - i näringsverksamheten är 1 000 000 kr. 7,94 % x 1 000 000 kronor = 79 400 kr. Kim kan alltså minska sitt överskott av näringsverksamhet med 79 400 kronor och i stället beskatta det som kapital. Om Kims överskott av näringsverksamhet är 300 000 kronor kommer hennes totala skatt och avgifter att sänkas med cirka 5 000 kronor om hon gör räntefördelningen.

Hämta dokumenten i internetbanken efter årsskiftet

Bokföringsavin, med de avgifter företaget har betalat för olika banktjänster, engagemangsbesked och olika årsbesked distribueras digitalt och kommer att finnas i internetbanken från januari och februari 2024.

Årets julklapp

Julgåvor till personalen är skattefria för de anställda om värdet inte överstiger 500 kronor, inklusive moms. Eventuella fraktkostnader räknas inte in. Håller du dig inom beloppsgränsen får företaget lyfta moms och dra av kostnaden för julklappen.

Om beloppet överstiger 500 kronor blir de anställda förmånsbeskattade för hela beloppet. Företaget får inte lyfta moms, men kostnaden blir avdragsgill på samma sätt som lön och du måste betala arbetsgivaravgifter på värdet.

Julgåvan får inte bestå av kontanter eller presentkort som kan bytas mot kontanter. För att reglerna ska gälla måste alla, eller i alla fall "en större grupp" anställda få en gåva.

Om den anställde ber dig att skänka pengar till en ideell organisation i stället för en julgåva ska den anställde beskattas för gåvans värde som lön eftersom gåvan jämställs med kontanter. Om du själv bestämmer att skänka pengar till en ideell organisation i stället för att ge julgåvor till dina anställda beskattas inte de anställda men du får inte heller göra avdrag för gåvan.

Andra läser också om

 • Tips inför deklarationen för dig som företagare

  Dags för deklaration? Här får du som företagare tips och råd hur du ska gå tillväga.

  Deklarationstips för företagare
 • Så tryggar du som företagare din pension

  Företagare behöver ta ett betydligt större ansvar för sin pension än anställda. Men många vet inte hur pensionssystemet fungerar. Och den okunskapen riskerar att leda till att många företagare får små marginaler som pensionärer.

  Trygga din pension som företagare