Varje månad skickar ni löneunderlaget till banken. Underlaget skapas i företagets löneprogram och innehåller nödvändiga uppgifter. Banken håller reda på de anställdas kontonummer och betalar ut lön, pension, arvode och reseersättning till rätt konto, i rätt tid. Kontot kan finnas i svensk eller utländsk bank.

Era anställda kan enkelt meddela banken vilket kontonummer de vill få sin lön utbetald till. Anställda med svenskt personnummer kan anmäla kontonumret på vårt kontoregister med e-legitimation.

kindaydresparbank.se/kontoregister.

Anställda med utländskt personnummer är välkomna in på banken för att meddela sitt kontonummer.

Ni kan välja bland funktioner som utbetalning med kontantavi, löne- eller insättningsbesked digitalt eller på papper, avdrag för till exempel fackavgifter och inlaga.

Lönebesked