• Internationella betalningar
  • Information om Ankommande Internationella betalningar
  • Finansiella betalningar i SEK och annan valuta
  • Svenska Leverantörsbetalningar i SEK via Bankgirot
  • Information om Ankommande betalningar i SEK till Bankgironummer

Förberedelser för dig som kund

För att kunna skicka betalningsuppdrag eller ta emot information i ISO20022-baserade filer via våra kommunikationslösningar behöver ni säkerställa följande punkter:

  • Kontrollera med er programvaruleverantör att ert affärssystem/ekonomiprogram kan hantera de nya formaten, framför allt för de betalnings- och avprickningstjänster ni har behov av att ansluta er till avseende det nya formatet ISO20022
  • Kontakta ert bankkontor, Swedbank eller Sparbank för att teckna avtal om det nya filformatet samt de betaltjänster som är aktuella för ISO20022. Det gäller även för kunder som redan idag använder någon av våra filtjänster