Landshövdingen i Ydre

Vi tog med vår landshövding på en resa i – och runt Österbymo.
Ydregården och Asby lanthandel var två av resans hållplatser.