Meny

Sponsring

Vänner packar bilen vid sommarstugan

Vi tycker det är viktigt och värdefullt med ett levande föreningsliv med stor bredd. En betydande del i föreningslivet bygger på ideella insatser men för att komma till nästa steg så krävs ibland kronor och ören och det är där vi kan göra en insats. Vi vill gärna bidra till att fler lokala föreningar kan växa och utvecklas så att alla som bor och verkar här kan ta del av ett rikt föreningsliv. Totalt stöttar vi ett 90-tal föreningar!

Ansök om sponsring

Vi är stolta över att årligen återinvestera en del av vår vinst i sponsring och samhällsengagemang. För att förmedla medlen så klokt och rättvist som möjligt har vi två beslutstillfällen per år.

Välkommen att kontakta Martina vid frågor om sponsring

Martina

Martina Isaxon

Telefon: 0494-794 26