Huvudmännen i Kinda-Ydre Sparbank representerar bankens kunder och det var också de som tog initiativet till sparbankens utvecklingsfond – Idéfonden när den startades 2018. Av 2019 års nettovinst har huvudmännen valt att avsättta 2,5 miljoner kronor till Idéfonden 2020

Pengarna i fonden ska användas till projekt som är allmännyttiga och gör skillnad så det blir ännu mer attraktivt att leva och bo i vår bygd.

Sista dag för ansökan till Idéfonden i år var den 31 juli 2020.