Skip to content

Kinda-Ydres Sparbanks styrelse

Ledamöterna i styrelsen väljs med en mandattid på 4 år av huvudmännen vid den årliga sparbanksstämman. Styrelsen består av 5-7 externa ledamöter, och ordförande samt vice ordförande väljs inom i styrelsen. I styrelsen ingår bankens vd i enlighet med sparbankslagen. I styrelsen finns också en personalrepresentant.

 

Styrelsen har det yttersta ansvaret för bankens organisation och förvaltningen av bankens angelägenheter. Styrelsen ansvarar för tillsättning, utvärdering och vid behov entledigande av vd.

Styrelsen består av;

Ordförande
Malin Hamlin

Tillträdde 2023-04-21

Vice ordförande
Tommy Johansson

 

Styrelseledamot
Camilla Axelsson

 

Styrelseledamot
Lars Järnland

 

Styrelseledamot
Peter Sterne

Tillträdde 2023-04-21

Styrelseledamot
Torbjörn Hansen

 

Styrelseledamot
Stefan Pettersson

Personalrepresentant
Peter Boman

Banken strävar efter att styrelsen såväl i sin helhet som individuellt, har tillräckliga kunskaper, insikter, erfarenheter och lämplighet för att uppfylla kravet på styrelseledamöter i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter. Banken arbetar därför kontinuerligt med kompetensutveckling av styrelseledamöter, vd samt all personal.

 

Styrelsen utvärderar kompetenserna – och styrelsens samlade kompetens – i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter. Bankens styrelse anser att de individuella och samlade kompetenserna väl uppfyller dessa krav.