Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Kinda-Ydres Sparbanks styrelse

Ledamöterna i styrelsen väljs med en mandattid på 4 år av huvudmännen vid den årliga sparbanksstämman. Styrelsen består av 5-7 externa ledamöter, och ordförande samt vice ordförande väljs inom i styrelsen. I styrelsen ingår bankens vd i enlighet med sparbankslagen. I styrelsen finns också en personalrepresentant.

Styrelsen har det yttersta ansvaret för bankens organisation och förvaltningen av bankens angelägenheter. Styrelsen ansvarar för tillsättning, utvärdering och vid behov entledigande av vd.

Kinda-Ydre Sparbanks styrelse

Tommy Johansson, Pernilla Kågesjö,  Gun Andersson, Johan Widerström, Royne Persson, Ylva Wall, Camilla Axelsson och Lars Järnland

Styrelsen består av:

Ordförande
Royne Persson

Vice ordförande
Tommy Johansson

Styrelseledamot
Camilla Axelsson

Styrelseledamot
Lars Järnland

Styrelseledamot
Pernilla Kågesjö

Styrelseledamot
Ylva Wall

Personalrepresentant
Gun Andersson

Banken strävar efter att styrelsen såväl i sin helhet som individuellt, har tillräckliga kunskaper, insikter, erfarenheter och lämplighet för att uppfylla kravet på styrelseledamöter i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter. Banken arbetar därför kontinuerligt med kompetensutveckling av styrelseledamöter, vd samt all personal.

Styrelsen utvärderar kompetenserna – och styrelsens samlade kompetens – i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter. Bankens styrelse anser att de individuella och samlade kompetenserna väl uppfyller dessa krav.