Ledamöterna i styrelsen väljs med en mandattid på 4 år av huvudmännen vid den årliga sparbanksstämman. Styrelsen består av 5-7 externa ledamöter, och ordförande samt vice ordförande väljs inom i styrelsen. I styrelsen ingår bankens vd i enlighet med sparbankslagen. I styrelsen finns också en personalrepresentant.

Styrelsen har det yttersta ansvaret för bankens organisation och förvaltningen av bankens angelägenheter. Styrelsen ansvarar för tillsättning, utvärdering och vid behov entledigande av vd.