Huvudmännen består av:


Huvudmän valda av huvudmännen t o m sparbanksstämman 2021 
Andersson Charlotte
Bengtsson Kristina
Johansson Jan-Anders
Wilow, Maja

Huvudmän valda av huvudmännen t o m sparbanksstämman 2022
Andersson, Anders 
Borg, Erik
Eriksson Rinlid, Emma 
Vissing Nina 

Huvudmän valda av huvudmännen t o m sparbanksstämman 2023
Johansson, Jan-Åke
Johansson, Tomas
Lindstedt, Anna
Pettersson Stefan

Huvudmän valda av huvudmännen t o m sparbanksstämman 2024
Johansson, Ann
Kilebrand, Pontus
Kindestam Nilsson, Katla
Lindh Per-Anders

Huvudmän valda av kommunfullmäktige efter
sparbanksstämman 2019 t o m sparbanksstämman 2023

Kinda
Damm Mona
Forsberg Malin
Lindell Mikael
Ländell Pierre
Morell Björn
S Ljung Karin
Thuresson Emil
Svensson Malin
Wolf Hans

Ydre
Petri Ann-Charlotte
Bergquist Louise
Johansson, Leif
Sterne, Peter
Kall Gunnarsson Camilla

Linköping
Nåbo Niklas
Vikinge Trine