- Vår optimism består och vi vidhåller den tioprocentiga övervikten för aktier som fortsatt finansieras med undervikt för räntor, där vi premierar de korta löptiderna. Inom aktiemarknaden föredrar vi kvalitetsmarknaderna USA och Sverige framför Europa. I december höjde vi krediter till neutral och den rekommendationen kvarstår samtidigt som vi behåller övervikten för High Yield, säger Mattias Isakson, chefsstrateg på Swedbank.

Inflationen är helt central och den amerikanska centralbanken Fed kommer troligtvis minska stimulanserna snabbare än vad som väntades under hösten. En räntehöjning kan komma redan i mars. Samtidigt argumenterar både ECB och Riksbanken fortfarande för att inflationen är av övergående karaktär, trots att de senaste siffrorna har kommit in högre än väntat. Parallellt med inflationsfokuset är smittspridningen av covid på rekordnivåer i många länder samtidigt som leveranskedjorna fortfarande är tydligt ansträngda utan någon närliggande ljusning i sikte.

- Vi ser att de huvudsakliga drivkrafterna bakom den starka börsutvecklingen under föregående år kvarstår när vi blickar in i det nya året, dock med mindre kraft och en högre risk för större svängningar. Med det sagt räknar vi med att se både högre aktiekurser och högre räntor. Sammantaget förväntar vi oss fortsatt ekonomisk tillväxt, men räkna med viss turbulens, avslutar Mattias Isakson.

Mer information
Investeringsstrategin januari (pdf)
Produkt- och affärsförslag (pdf)
Insikt (för fler rapporter och analyser)