Återhämtningen på marknaden tappar fart samtidigt som risken ökat för att inflationen biter sig kvar på en högre nivå än väntat. En rad faktorer som till exempel nedtrappade stimulanser av den amerikanska centralbanken, nyheter kring problem i leveranskedjor till följd av brist på komponenter och fraktkapacitet samt frågetecknen kring Kinas återhämtning blev sammantaget lite för mycket för aktiemarknaden.

- Helt rimligt enligt oss. Redan i maj flaggade vi för ett antal saker som skulle kunna komma att ställa till det i närtid. Under sommaren såg vi dock inget större avtryck på marknaderna utan den generella optimismen bestod trots riskerna. När vissa orostecken sedan tilltog och ytterligare tillkom började till slut marknaderna svaja. Att blåsa faran över är sannolikt för tidigt, men att blåsa av den lite mer långsiktigt positiva aktieutvecklingen är också för tidigt. Vi väljer därför att ligga kvar med övervikt i aktier, säger Mattias Isakson, chef Strategi & Allokering på Swedbank.

Medan övervikten i aktier behålls väljer Swedbank att neutralisera regionallokeringen. Japan, som varit underviktade sedan juli i fjol neutraliseras mot bakgrund av ny kommande politisk ledning där förutsättningarna för en mer marknadsvänlig och långsiktig politik har förbättrats. Även rekommendationen i Europa som varit överviktade sen i maj neutraliseras.

- Båda Japan och Europa är konjunkturkänsliga och förändringen ändrar inte vår positiva syn på den globala konjunkturen. Miljön för aktier är till stora delar intakt sedan vår septemberstrategi, med en mer svårbedömd stigning framför oss. Ökad osäkerhet efter sommaren har avspeglats i lite större och mer negativa kursrörelser. Men omgivningen är ännu gynnsam, med hög stimulans, efterfrågan och ytterst lönsamma bolag. Vi ser fram emot en ny rapportsäsong med tillförsikt, avslutar Mattias Isakson.

Sammanfattning

  • Bibehållen övervikt i aktier – neutraliserad regionallokering i väntan på bättre visibilitet
  • Inflation och inflationsförväntningar stiger och tar långräntorna med sig, undervikt i de längre löptiderna
  • Undervikt med fokus på High Yield då konkursrisken minskat och långräntan skadar Investment Grade
     

Mer information
Swedbanks Investeringsstrategi, oktober (pdf)
Produkt- och affärsförslag (pdf)
Artikel på Aktiellt (öppnas i nytt fönster)
Till Insikt för fler rapporter och analyser