Hur hanteras uppdrag då byrån har ett uppdragsavtal?

  • Jurist-, advokat- och begravningsbyråer kan skicka sina uppdrag direkt till Kinda-Ydre Sparbanks adminstrativa enhet, utan att fysiskt behöva besöka ett lokalt bankkontor.

Hur går det till när vi på en byrå skickar ett arvskiftesuppdrag?

  •  Ni på byrån skickar ett uppdragsbrev till:
Kinda-Ydre Sparbank
c/o Spar Tjänster i Linköping AB
Box 1940
581 18 Linköping 
 
  • Ifall det uppkommer frågor eller om ärendet på något sett  behöver kompletteras tar vi kontakt med er.
  • Spar Tjänster verkställer ert uppdrag.
  • En redovisning skickas sedan till er.


Begränsningar

Spar Tjänster har inte möjlighet att nyöppna värdepapperskonto eller inlåningskonto i samband med arvskiften.