Arbetslivserfarenhet i urval:

Svetsare Parca Norrahammar 
Processekonom Swedish Tissue AB
Business Controller Swedish Tissue AB
Verkställande Direktör Swedish Tissue AB
Verkställande Direktör Fiskeby Board AB Norrköping

Utbildningar i urval:

Ekonomexamen Linköpings Universitet. 
Gymnasieskola 3 år Naturvetenskaplig linje

Förtroendeuppdrag:

Centralbryggeriet i Linköping