Född: 1971
Invald: 2016
Bostadsort: Norra Vi

Tommy har varit företagare i 15 år och tidigare bl.a. arbetat som maskinförare i både Tyskland och Frankrike.

Arbetslivserfarenhet i urval:
Eget företag, Norra-Vi Skogsentreprenad AB, Avverkning av skog, planering och rådgivning.
Maskinförare

Utbildningar i urval:
Skogsbruksutbildning
Sparbankernas riksförbunds försäkringsutbildning för styrelseledamöter.

Förtroendeuppdrag
Styrelseledamot i Sånna Förvaltning AB
Styrelseledamot i Intressentor Holding AB
Styrelseledamot Asby Udde Lantbruks AB