Arbetslivserfarenhet i urval:

Procurement Legal councellor, Saab AB
Konsultinköpare, Saab AB
Publikationsavdelning, Saab AB

Utbildningar i urval:

Affärsjuridiskt program med Europainriktning, Linköpings Universitet
Cambridge First Certificate in English 
Cambridge Cert. of proficiency in English
Gymnasieskola 3 år Humanistisk linje. 

Förtroendeuppdrag:

Eklidens vägförening