Arbetslivserfarenhet i urval:
VD Eget företag Rimforsa Skog AB, skogsförvaltning, entreprenad
VD Dotterbolag, Rimforest GmbH, Skogsförvaltning, virkeshandel.
Exportsäljare Vilhelm Werner AB, Göteborg
Eget företag Rimforest AB, trading, personalythyrning, bygg.

Utbildningar i urval:
Styrelseutbildning Stockholmsbörsen
Civiljägmästare, merkantil inriktning
Naturvetenskapligt gymnasium
Sparbankernas riksförbunds försäkringsutbildning för styrelseledamöter.

Förtroendeuppdrag:
JAAL Fastigheter AB, Kisa
ELA-Skogsservice AB, Kisa.
Rimforsa Skog AB
Rimforest AB