Camilla har under flera år arbetat med redovisning, bokslut och revision och har på så sätt skaffat sig goda kunskaper inom företagsekonomi

Arbetslivserfarenhet i urval:
Revisor, Baks & Co AB
Redovisningsekonom med bokslutsansvar, EFG European Furniture Group AB
Revisorsassistent, Nässjö Ekonomihus
Kundtjänst och stationsvärd, SJ AB Nässjö

Utbildningar i urval:
Ett flertal boksluts- och revisionskurser genom FAR (Föreningen auktoriserade revisorer)
Civilekonom, Internationella Handelshögskolan Jönköping
Team- och ledarskapsutbildning, Liljeholmens folkhögskola
Samhällsvetenskapligt program, Eksjö Gymnasium
Sparbankernas riksförbunds försäkringsutbildning för styrelseledamöter.

Förtroendeuppdrag:
Torpa Equmenia
Equmeniakyrkan Torpa
Ydre-Eilert AB