Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Sponsringspolicy

1 Syfte
Kinda-Ydre Sparbank (Banken) ska genom en affärsmässig, aktiv och synlig sponsrings-verksamhet nå breda grupper i samhället. Sponsringsavtal ska bygga på långsiktighet och ömsesidig nytta. Avtalen ska vara till fördel för och utveckla bygden där Banken verkar.

2 Exponering
Alla exponering och alla evenemang ska stärka Bankens varumärke. Exponeringen ska vara koncentrerad, tydlig och kraftfull. Allt för att många människor ska uppfatta och uppskatta vår medverkan.

3 Vår logotype
Bankens logotype består av vårt namn och ett mynt. Tillsammans formar de en enhet - vårt varumärke - som aldrig får ändras eller delas på. De får inte under några omständigheter kopplas ifrån varandra eller modifieras på annat sätt.
Alla tryck av vår logotyp ska godkännas av Banken.

4 Lokalförankring
Bankens engagemang ska nå breda grupper, Banken ska eftersträva en jämvikt i inom idrott, kultur och samhälle. Avtalen ska utgå från den lokala marknadens förutsättningar, de ska nå och vara till nytta för många i bygden där Banken verkar.

5 Riktlinjer för sponsring
Kinda-Ydre Sparbank ska:
• Sponsra breda folkliga verksamheter där vi via föreningar, organisationer och förbund når många människor i vårt verksamhetsområde.
• Följa Bankens och samhälletsvärderingar i sponsringsverksamheten.
• Basera all sponsring över 5000 kr på skriftliga avtal.

Kinda-Ydre Sparbank ska undvika
• Sponsringsavtal som inte ger utrymme för ömsesidig nytta.
• Sponsra verksamheter som är uppenbart skadliga för miljön.
• Sponsra verksamheter som strider mot bankens värderingar.
• Sponsra verksamheter med osund ekonomi.
• Sponsra politiska partier.
• Passiv och rutinmässig bidragsgivning.

Banken sponsrar inte enskilda individer eller företag. Inte heller enskilda lag inom en förening utan skriver endast avtal med huvudföreningen.

6 Ekonomiska nivåer
Sponsringsbeloppets storlek anpassas i varje enskilt fall bedömt utifrån marknadsvärdet för Banken och verksamhetens/engagemangets art och omfattning.

7 Sponsoravtalets längd
Avtalen är alltid tidsbegränsade och som regel ett år men kan i vissa fall sträcka sig över flera dock max tre år.

8 Mervärde
Banken ska i möjligaste mån vara föreningens kontoförande bank.
Bankens varumärke ska finnas med i föreningens marknadsföring.
Banken ska ha möjlighet att hålla information om Banken och dess tjänster för föreningens medlemmar.
Banken ska ha rätt att omnämna föreningen i sin egen marknadsföring.


Ansök om sponsring

Vi är stolta över att årligen återinvestera en del av vår vinst i sponsring och samhällsengagemang. För att fördela medlen så klokt och rättvist som möjligt har vi två beslutstillfällen per år.

Ladda ner Kinda-Ydre Sparbanks logotype

En ljus framtid TILLSAMMANSStäng Skriv ut