Kontaktuppgifter till Dataskyddsombudet för Spar Tjänster:

Svealands Risk & Compliance AB
Dataskyddsombud - Spar Tjänster
Klostergatan 23
703 61 Örebro

mejl: