Vi kontaktar dig om finansiering.

Med vänlig hälsning,
Kinda-Ydre Sparbank