Hoppa till textinnehållet

Ändra uppgifter om förening

Three happy women eating icecream in town.

När ni gör ändringar i föreningen som påverkar föreningens relation till banken behöver du meddela oss.

Bostadsrättsförening, samfällighet eller ekonomisk förening

Har du en bostadsrättsförening, samfällighet eller ekonomisk förening och har ändrat dina uppgifter? Här finns mer information om tillvägagångssätt och vilka ändringar vi behöver känna till, via nedan länk. 

Ideell förening

Har du en ideell förening och är kund hos Swedbank? Som ideell föreningskund behöver vi få information om följande förändringar:

  • Ändring av företrädare gentemot banken
  • Nya/ändrade internetbanksanvändare
  • Ändring av kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-postadress)
  • Ändring av föreningens namn
  • Nya/ändrade stadgar

 

Följ stegen nedan för att ändra föreningens uppgifter. Om flera ändringar görs samtidigt ska endast en uppsättning av dokumenten skickas in.

Viktigt att tänka på!

Krav på komplett dokumentation

För att vi ska kunna hantera ert ändringsärende behöver blanketter vara komplett och utförligt ifyllda samt att alla nödvändiga handlingar ska bifogas. Vid ofullständiga handlingar kommer vi inte kunna genomföra ändringarna. 

Behov av fler tjänster?

Här hittar du information om våra olika företagspaket.

 

Vanliga frågor och svar

Kontakta oss

Öppet dygnet runt.